Časopis Održivi razvoj

sss

Visoka škola za menadžment i ekonomiju iz Kragujevca u saradnji sa Centrom za održivi razvoj iz Beograda i Univerzitetom za poslovne studije iz Banja Luke je suizdavač naučnog časopisa Održivi razvoj.

Časopis publikuje originalne naučne radove, pregledne radove, stručne radove i prikaze iz oblasti Održivog razvoja, milenijumskih ciljeva razvoja, obrazovanja, siromaštva, zdravstvene politike, očuvanja životne sredine i kulturnog razvitka društva. Časopis kao periodična publikacija izlazi dva puta godišnje sredinom i krajem godine. 

Radovi u časopisu se podvrgavaju antiplagijat kontroli u skladu sa ETIČKIM KODEKSOM. Dostavljanje radova za časopise koji su uređeni prema datom uputstvu vrši se na sledeći način:

Elektronskom poštom na e-mail: cefi@cefi.edu.rs, valentinajovanovic993@gmail.com ili poštom: Centar za održivi razvoj Beograd, za časopis “ODRŽIVI RAZVOJ”, Ulica Gavrila Principa broj 29, 11000 Beograd ili Visoka škola za menadžment i ekonomiju, Kragujevac, za časopis “ODRŽIVI RAZVOJ” ul. Karađorđeva broj 52, 34000 Kragujevac.
Za potrebne informacije javite se na kontakt telefon: +381643839715. Kontakt osoba je Valentina Jovanović.

ISSN 2683-3654 (štampano izdanje)
ISSN 2683-3689 (elektronsko izdanje)