Plan rada

VISOKA ŠKOLA ZA MENADŽMENT I EKONOMIJU
Kragujevac, Karađorđeva 52.
Na osnovu Zakona o visokom obrazovanju i Statuta Visoke škole za menadžment i ekonomiju, Savet Visoke škole je doneo:

PLAN RADA ZA ŠKOLSKU 2016/17. GODINU

  – Izvršiti neophodne pripreme za aktiviranje i početak izvođenja nastavnog procesa na Visokoj školi;
  – Izvršiti neophodne formalno-pravne promene, vlasnički odnos, registraciju u sudu i dr.;
  – Izvršiti izbor organa poslovođenja (direktor) i izvršiti upis u sudski registar;
  – Preraditi i usvojiti Statut Visoke škole;
  – Raspisati i objaviti konkurs za prijem nastavnog i nenastavnog osoblja;
  – Raspisati i objaviti Konkurs za upis (prepis) studenata u školskoj 2016/17 god.;
  – Izvršiti pregled usvojenih Studijskih programa, izvršiti neophodne izmene i staviti ih u proceduru radi usvajanja istih;
  – Izvršiti prijem nastavnog i nenastavnog osoblja; – Izvršiti upis (prepis) studenata;
  – Izvršiti sve neophodne pripreme za izradu dokumentacije za akreditaciju Visoke škole za menadžment i ekonomiju usvojenih studijskih programa.

Organizovati nastavu na sledeći način:

Zimski semestar
Početak semestra: 1.10.2016.
Početak predavanja Božićni i novogodišnji praznici: 1.01. i 2.01.2017. i 6 i 7.01.2017.
Kraj semestra: 16.01.2017.
Januarski ispitni rok:
Letnji semestar
Početak semestra: 01.03.2017.
Početak predavanja: 02.03.2017.
Praznici
Sretenje: 15.02.2017.
Vaskrs: 19. i 20.04.2017.
Prvi maj: 01 i 2.05.2017.
Kraj semestra: 12.06.2017.
Aprilski ispitni rok: 15.04-29.04.2017.
Junski ispitni rok: 22.06.-17.07.2017.
Septembarski ispitni rok: 24.08-12.09.2017.
Oktobarski ispitni rok: 21.09.-30.09.2017.
Kraj školske godine: 30.09.2017.