Kontakt

VISOKA ŠKOLA ZA MENADŽMENT I EKONOMIJU
34000 Kragujevac, Karađorđeva 52.
Telefoni za kontakt: (034) 356 569, (034) 356 570
Mob.: 063 803 25 51
Studentska služba: 069 497 92 05

Direktor visoke škole, mail: direktor@vsem.edu.rs

Sekretarijat visoke škole, mail: sekretarijat@vsem.edu.rs

Finansijska služba visoke škole, mail: finansije@vsem.edu.rs

Studentska služba visoke škole, mail: studentsluzba@vsem.edu.rs


AKREDITACIJA