Kultura

ORGANIZOVANJE KULTURNIH MANIFESTACIJA NA VISOKOJ ŠKOLI ZA EKONOMIJU I MENADŽMENT

Stalna izložba umetničkih slika u prostorijama Visoke škole postavka MART – APRIL.
Večeri monodrame poznatih srpskih umetnika.
Književne večeri u saradnji sa narodnom bibliotekom “Vuk Karadžić”.
Muzičke večeri različitih sadržaja.
U prizemlju zgrade se priprema prostor za galerijsko izlaganje umetničkih dela.
U prostoru Visoke škole koji je namenjen za održavanje nastavnih aktivnosti organizovaće se različita predavanja iz oblasti filma, teatra, komunikacije i ostalih tema interesantnih i primerenih životu savremenog studenta.


Poziv za učestvovanje na 6. simpozijumu Ekonomski održivi razvoj

Visoka škola za menadžment i ekonomiju iz Kragujevca organizuje u saradnji sa Centrom za ekonomska i finansijska istraživanja, Beograd, Univerzitetom za poslovne studije, Banja Luka i Visokom školom akademskih studija Epoha iz Beograda, 6. simpozijumu Ekonomski održivi razvoj. Simpozijum je namenjen svim stručnjacima iz oblasti: ekonomije, prava, energetike, menadžmenta, ekologije, finansija, obrazovanja, građevinarstva, informatike i dr. Program simpozijuma obuhvata tematske celine i problematiku održivog razvoja.

Tematske celine:

• Održivi razvoj
• Savremena proizvodnja
• Ekološka ekonomija
• Monetarna stabilnost
• Marketing usluga
• Ekološki porezi
• Energetika
• Alternativni izvori energije
• Budžet i javne nabavke

Simpozijum se održava od 10.-13.05.2018. godine u Aranđelovcu. Iznos kotizacije je 12.000,00 dinara. Prijave slati na cefi@cefi.edu.rs. Kontakt osoba je Branislav Jovanović.

Poziv za simpozijum

Upustvo za autore

Prijava za konferenciju