Kultura

ORGANIZOVANJE KULTURNIH MANIFESTACIJA NA VISOKOJ ŠKOLI ZA EKONOMIJU I MENADŽMENT Stalna izložba umetničkih slika u prostorijama Visoke škole postavka MART – APRIL. Večeri monodrame poznatih srpskih umetnika. Književne večeri u saradnji sa narodnom bibliotekom “Vuk Karadžić”. Muzičke večeri različitih sadržaja. U prizemlju zgrade se priprema prostor za galerijsko izlaganje umetničkih dela. U prostoru Visoke škole koji je namenjen za održavanje nastavnih aktivnosti organizovaće se različita predavanja iz oblasti filma, teatra, komunikacije i ostalih tema interesantnih i primerenih životu savremenog studenta.