Master akademske studije – Računovodstvo i revizija

Raspored predmeta po semestrima studija

STUDIJSKI PROGRAM: RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA

Redni broj Šifra predmeta

Naziv predmeta

S

Tip

Status predm.

Časovi aktivne nastave

Ostali časovi

ESPB

P

V

SIR

PRVA GODINA STUDIJA

1.

E01

Metodologija naučno-istraživačkog rada

I

TM

OPP

2

2

7

2.

M02

Višekriterijumska optimizacija

I

TM

OPP

2

2

7

3.

IZB1

Izborni predmet 1

M031

Korporativne finansije

I

NS

IPP

3

3

8

M032

Kontroling

4.

IZB2

Izborni predmet 2

M041

Interna revizija

I

NS

IPP

3

3

8

M042

Analiza finansijskih izveštaja

5.

M05

Revizija

II

NS

OPP

2

2

7

6.

001SM

SIR

II

16

9

Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 15 * 40=600

Ukupno 46

Uk. 12

Uk. 12

Uk.

16

9.

001MM

Master rad

II

NS

IPP

14

Ukupno ESPB bodova

60