Misija i vizija

Misija i vizija – Visoka škola za menadžment i ekonomiju – Kragujevac

misija i vizija Prenošenje naučnih, stručnih i umetničkih znanja i veština;
Usvajanje i implementacija opšte-kulturnih, naučnih i drugih tekovina radi unapređivanja društveno-ekonomskih odnosa, životne i radne sredine. Negovanje kritičkog pogleda na svet, insistiranje na razvijanju opštehumanih ideja progresa, demokratskih odnosa u društvu i u duhu pripadnosti svome narodu. Formiranje kulturne ličnosti, razvijanje sklonosti i radnih sposobnosti, njenih moralnih kvaliteta, uz razvoj i poštovanje individualnosti. Izgrađivanje sposobnosti za prihvatanje umetničkih kvaliteta i diferencijaciju njihovog izraza. Obezbeđivanje uslova i pružanje povoljnih mogućnosti bavljenja aktivnostima koje pogoduju očuvanju i unapređenju zdravlja.

Razvoj nauke i unapređivanje umetničkog stvaralaštva;
Organizacija naučno-istraživačkog rada na Visokoj školi i van nje (naučni skupovi, seminari, okrugli stolovi, radionice i sl.) u kome učestvuje nastavno osoblje, kao i studenti. technologijaOrganizacija gostovanja priznatih domaćih i stranih stručnjaka iz različitih oblasti (nauke, privrede, umetnosti, sporta, itd.). Implementacija naučnih saznanja kroz organizaciju praktičnih programa za zainteresovane privredne subjekte. Naučno-izdavačka delatnost Visoke škole predstavlja prateću funkciju permanentnog osvežavanja nastavnih programa.
Obezbeđivanje naučnog, stručnog i umetničkog podmlatka.
Širenje i jačanje akademskih i profesionalnih potencijala.
Uključivanje u naučno-istraživačke aktivnosti;
u profesionalne aktivnosti (praksa) putem saradnje sa akademskim, naučno-istraživačkim i privrednim organizacijama kroz razmenu nastavnog kadra i studenata.
Pružanje mogućnosti pojedincima da pod jednakim uslovima steknu visoko obrazovanje i da se obrazuju tokom čitavog života.
Omogućavanje ravnopravnog učešća svih subjekata u nastavnom procesu, bez obzira na rasne, nacionalne, verske, političke, polne, starosne i bilo koje druge razlike. Uspostavljanje i jačanje saradnje među različitim domaćim i stranim mrežama akademskih institucija, ali i kroz nužnu i prirodnu vezu sa privrednim institucijama radi obezbeđivanja koncepta permanentnog obrazovanja (obrazovanje iz rada i uz rad).

EkonomijaBitno povećanje broja stanovnika sa visokim obrazovanjem.
Razvijanje interesovanja budućih studenata za studije ekonomije i menadžmenta, kroz podizanje kvaliteta studija permanentnim obogaćivanjem nastavnih planova i programa i kroz proširivanje mreže postojećih akademskih institucija. Unapređenje nivoa obrazovanja zaposlenih u privrednim i vanprivrednim delatnostima.
Ostvarivanje ovako postavljenih ciljeva vodi uspostavljanju evropski prihvatljive i u međunarodnim okvirima relevantne visoke škole sa fleksibilnim programima na osnovnim akademskim i master akademskim studijama. Put ka uspešnom obrazovanju vodi preko izgradnje savremene institucije.