Časopis Oditor

Visoka škola za menadžment i ekonomiju iz Kragujevca je u saradnji sa Centrom za ekonomska i finanijska istraživanja iz Beograda suizdavač vrhunskog nacionalnog časopisa ODITOR* čije je naučno područje: menadžment, pravo i finansije.
(*) ERIHC
Časopis - Oditor - Časopis - Oditor unutra
Časopis - Oditor -

Dostavljanje radova za časopise koji su uređeni prema datom uputstvu vrši se na sledeći način: Elektronskom poštom na e-mail: drslavkovuksa@gmail.com ili milan.rstic01@gmail.com ili poštom: Centar za ekonomska i finansijska istraživanja, za časopis “ODITOR”, Bulevar Mihaila Pupina broj 10g/Vp 50, 11070 Beograd.
Za potrebne informacije javite se na kontakt telefon: +381612475044.