Časopis Oditor

Visoka škola za menadžment i ekonomiju iz Kragujevca je u saradnji sa Centrom za ekonomska i finanijska istraživanja iz Beograda suizdavač vrhunskog nacionalnog časopisa ODITOR* čije je naučno područje: menadžment, pravo i finansije.
(*) Časopis je indeksiran na ERICH listi i kategorizovan od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije kao M51.
Časopis - Oditor - Časopis - Oditor unutra
Časopis - Oditor -

Dostavljanje radova za časopise koji su uređeni prema datom uputstvu vrši se na sledeći način: Elektronskom poštom na e-mail: cefi@cefi.edu.rs ili poštom: Centar za ekonomska i finansijska istraživanja, za časopis “ODITOR”, Ulica Lomina broj 2, 11000 Beograd.
Takodje, ovde mozete pronaći i proces recenzije rada. Za potrebne informacije javite se na kontakt telefon: +381694979205.Kontakt osoba je Branislav Jovanović.