Organizacija

Organizacija – Visoka škola za menadžment i ekonomiju – Kragujevac

organizacijaOrgani Visoke škole akademskih studija usklađeni su sa Zakonom o visokom obrazovanju Republike Srbije:

  – Savet,
  – Direktor,
  – Nastavno-naučno veće,
  – Katedre,
  – Studentski parlament,
  – Komisija za obebeđenje kvaliteta,
  – Nenastavna jedinica (sekretarijat, studentska služba, tehnička informatička služba, finansijska služba, biblioteka) obezbeđuju poštovanje kriterijuma Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje.