Saradnja sa privredom

Visoka škola ostvaruje saradnju kako sa naučnim ustanovama iz zemlje i inostranstva tako i sa privrednim društvima. Ova saradnja obezbeđuje podizanje nivoa kvaliteta nastave i vannastavnih aktivnosti studenata, ali i kontinuirano usavršavanje nastavnika i saradnika škole. Visoka škola za menadžment i ekonomiju, pored delatnosti pružanja obrazovnih usluga svojim studentima, pruža spektar različitih sadržaja specijalizovanih funkcionalnih programa namenjenih svima koji su zainteresovani da za kratko vreme efikasno usvoje i primene brojna znanja i veštine u cilju unapređenja poslovanja.