Studenti

studiranje

Visoka škola za menadžment i ekonomiju realizuje nastavu na dva nivoa studiranja kroz studijske programe (predmeti prema tabeli):

  • – osnovnih studija: četiri godine (240 ESPB bodova) Ekonomija. 
  • master studija: jedna godina (60 ESPB bodova) – Odbrana,
  • master studija: jedna godina (60 ESPB bodova) – Računovodstvo i revizija,
  • master studija: jedna godina (60 ESPB bodova) Ekonomija.
Studentkinja

RASPORED ČASOVA
 za osnovne studije
  –
za master studije

KONSULTACIJE po predmetima iz rasporeda.