Studenti

studiranjeVisoka škola za menadžment i ekonomiju realizuje nastavu na dva nivoa studiranja kroz studijske programe
(predmeti prema tabeli)
 
– osnovnih studija: četiri godine (240 ESPB bodova) Ekonomija.
  – master studija: jedna godina (60 ESPB bodova) Menadžment – Bezbednost,
– master studija: jedna godina (60 ESPB bodova) Menadžment – Računovodstvo i revizija,
– master studija: jedne godine (60 ESPB bodova) Ekonomija.

Studentkinja
RASPORED ČASOVA
 za osnovne studije
  – za master studije

KONSULTACIJE
po predmetima iz rasporeda.