Informacije za studente

Poziv za učestvovanje na 6. simpozijumu Ekonomski održivi razvoj

Visoka škola za menadžment i ekonomiju iz Kragujevca organizuje u saradnji sa Centrom za ekonomska i finansijska istraživanja, Beograd, Univerzitetom za poslovne studije, Banja Luka i Visokom školom akademskih studija Epoha iz Beograda, 6. simpozijumu Ekonomski održivi razvoj. Simpozijum je namenjen svim stručnjacima iz oblasti: ekonomije, prava, energetike, menadžmenta, ekologije, finansija, obrazovanja, građevinarstva, informatike i dr. Program simpozijuma obuhvata tematske celine i problematiku održivog razvoja.

Tematske celine:

• Održivi razvoj
• Savremena proizvodnja
• Ekološka ekonomija
• Monetarna stabilnost
• Marketing usluga
• Ekološki porezi
• Energetika
• Alternativni izvori energije
• Budžet i javne nabavke

Simpozijum se održava od 10.-13.05.2018. godine u Aranđelovcu. Iznos kotizacije je 12.000,00 dinara. Prijave slati na cefi@cefi.edu.rs. Kontakt osoba je Branislav Jovanović.

Poziv za simpozijum

Upustvo za autore

Prijava za konferenciju