Upis 2022/23.

Visoka škola za menadžment i ekonomiju je  u skladu sa svojim raspoloživim resursima, a imajući u vidu postojeće društvene potrebe i trendove, u školskoj 2022/23. godini raspisala konkurs za upis 74 studenata na osnovnim akademskim studijama ekonomija. Istovremeno, Visoka škola je raspisala konkurs za upis 15 studenata na master akademskim studijama iz oblasti ekonomije – Računovodstvo i revizija, 15 studenata na master akademskim studijama iz oblasti menadžmenta – Odbrana i 15 studenata na master akademskim studijama iz oblasti Ekonomija. Konkurs je raspisan u skladu sa Zakonom, Statutom  i  Pravilnikom o prijemnom ispitu. Na Konkurs za upis na osnovne akademske studije mogu se prijaviti svi kandidati koji su završili srednju školu kao i studenti drugih visokih škola i/ili fakulteta. Tekst konkursa za upis sadrži sve elemente propisane Zakonom o Visokom obrazovanju.

U prvu godinu osnovnih studija pravo upisa ima lice koje ima srednje obrazovanje u cetvorogodišnjem trajanju. Stranac ima pravo da se upiše u prvu godinu pod istim uslovima kao i državljanin Srbije ukoliko poseduje znanje srpskog jezika u meri koja mu omogućava sticanje odgovarajućeg obrazovanja. Upis u prvu godinu studija na Visokoj školi sprovodi se na osnovu konkursa. Kandidat koji konkuriše za upis u prvu godinu osnovnih studija polaže prijemni ispit. Visoka škola za menadžment i ekonomiju je predvidela da kandidati sa hendikepom polažu prijemni ispit na način i u vreme prilagođen njihovim mogućnostima. Redosled kandidata za upis u prvu godinu osnovnih studija utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog tokom srednjeg obrazovanja i rezultata postignutih na navedenom ispitu, i to: maksimum 40 poena na osnovu uspeha postignutog u srednjem obrazovanju i maksimum 60 poena na osnovu rezultata prijemnog ispita. Direktor obrazuje komisiju za sprovođenje konkursa za upis koja nadgleda celokupan postupak ispita, sastavlja i objavljuje konačnu rang listu kandidata.
U svojoj ponudi za školovanje Visoka škola za menadžment i ekonomiju nudi sledeće vidove nastave:
a) osnovne akademske studije i
b) master akademske studije
Sve o uslovima upisa pogledajte pod KONKURS.