Vannastavne aktivnosti

Visoka škola za menadžment i ekonomiju obezbeđuje programe koji se mogu realizovati kroz:
1. Stručno posredovanje (savetodavno-konsultativni rad).
2. Seminare.

Programi obuhvataju: seminari
  – područje ekonomije i finansija:
  – registracija firmi i započinjanje biznisa,
  – procene rizika,
  – berzansko poslovanje,
  – kreditno-investicione aktivnosti,
  – upravljanje finansijama
područje ljudskih resursa:
  – analiza i ispitivanje potreba, motiva, stavova, vrednosti, različitih stilova ponašanja,
  – komuniciranje sa specifičnim i nespecifičnim tipovima saradnika i/ili klijenata;
  – iniciranje i razvijanje kreativnosti,
  – primena adekvatnih stilova rukovodenja,
  – tehnike i stilovi rešavanja i upravljanja konfliktima,
  – izbor lidera,
  – motivisanje saradnika za specifične aktivnosti,
  – kreiranje timova,
  – uklanjanje stresa, dosade, frustracije i nezadovoljstva,
  – razvijanje sistema internog obrazovanja i dr.;
područje marketinških aktivnosti:
  – istraživanje tržišta,
  – psihografska anliza stilova života i navika potrošaca, glasaca, kao i drugi vidovi segmentacije uzorka,
  – psihološko oblikovanje propagandnih i reklamnih poruka,
  – izbor metoda, tehnika i strategija medijskog predstavljanja u javnosti,
  – priprema javnih nastupa i njihova analiza u medijima,
područje informacionih tehnologija:seminar_2
  – procena adekvatnosti IT sistema,
  – LAN, WAN,
  – web-prezentacije,
  – multimedija,
  – bezbednost i zaštita.