Biblioteka

Biblioteka “VISOKE ŠKOLE ZA MENADŽMENT I EKONOMIJU” namenjena je prvenstveno studentima, nastavnicima i saradnicima fakulteta u Kragujevcu, ali i ostalim korisnicima iz zemlje i sveta. Biblioteka raspolaže velikim fondom bibliotečkih jedinica i pristupom elektronskim časopisima i knjigama. Zainteresovani mogu da koriste čitaonicu, učionicu sa računarima, kurseve o korišćenju biblioteke i pretraživanju elektronskih knjiga, časopisa i baza podataka. Informacije o fondu, izložbama i predavanjima biće dostupne onlajn.

Elektronske knjige i časopisi su digitalizovane verzije knjiga ili časopisa koje se mogu čitati preko računara ili posebnih uređaja – elektronskih čitača.
Specijalizovani programi i uređaji koji se koriste za prikazivanje sadržaja elektronskih izdanja knjiga i časopisa omogućavaju čitaocu funkcionalnost na koju je on navikao prilikom čitanja istih štampanih na papiru:
– obeležavanje teksta podvlačenjem,
– dopisivanje komentara i obeležavanje stranica.
Takođe mu omogućavaju lakšu komunikaciju sa širokim okruženjem, a samim tim i brže savladavanje gradiva.