Master akademske studije – Odbrana

Studijski program Odbrana

Red.br. Šifra predmeta Naziv predmeta S Tip Status predm. Časovi aktivne nastave ESPB
P V SIR
PRVA GODINA STUDIJA
1. IS 501 Metodologija naučnog istraživanja I AO OPP 2 2 7
2. IS 502 Savremene teorije države i bezbednosti I TM OPP 2 2 7
3. IS 503 Strategije nacionalne odbrane II TM OPP 2 2 7
4. Izborni predmet 1
IS 504a Savremeni sistemi odbrane I NS IPP 3 3 8
IS 504b Menadžment nacionalne bezbednosti
5. Izborni predmet 2
IS 505a Strategija ratne veštine I NS IPP 3 3 8
IS 505a Savremene strategije bezbednosti
5. 001SIR SIR II 16 9
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 15 * 40=600 Ukupno 46
Uk. 12 Uk. 12 Uk. 16
9. 001MAS Master rad II SA IPP 14
Ukupno ESPB bodova    60