slider1
MENADŽMENT I EKONOMIJA
Uključivanje u naučno-istraživačku aktivnost.
Implementacija naučnih saznanja kroz organizaciju praktičnih programa.
Profesionalna aktivnost kroz praksu.
slider2
ODLIČNI USLOVI
ODLIČNI USLOVI ZA RAD I STICANJE NOVIH ZNANJA.
Kreativno korišćenje savremene informacione i komunikacione tehnologije.
slider3
UPIS 2017/18.
Raspisan je konkurs za II upisni rok.
Podnošenje dokumenata od 14.09 do 27.09.2017. god.
slider4
SAVREMEN PLAN I PROGRAM
STUDIRANJE PO BOLONJSKOJ DEKLARACIJI, PRIZNATA DIPLOMA SA ZVANJIMA DIPLOMIRANOG EKONOMISTE I DIPLOMIRANOG MENADŽERA.
slider5
časopis ODITOR
Visoka škola za menadžment i ekonomiju je suizdavač vrhunskog nacionalnog časopisa.

Visoka škola za menadžment i ekonomiju

Visoka škola za menadžment i ekonomiju omogućava studentima studiranje po Bolonjskoj deklaraciji i diplomu diplomiranog ekonomiste i diplomu master ekonomiste i master menadžera.

Visoka škola za menadžment i ekonomiju - Kragujevac
Visoka škola za menadžment i ekonomiju – Kragujevac je prva privatna samostalna visokoškolska ustanova na prostoru Centralne Srbije na kojoj se izučavaju društvene nauke kroz akademske studijske programe.
Kvalitet ove ustanove garantuje nastavni kadar sa višegodišnjim iskustvom kako u naučnoistraživačkom radu tako i u oblasti biznisa. Mogućnost sticanja vrhunskih znanja studenata obezbeđuju savremena nastavna sredstva, biblioteka koja obezbeđuje relevantnu literaturu kako domaću tako i stranu i prostor prilagođen uslovima studiranja (komforan nameštaj, dobra zvučna izolacija i klimatizacija prostorija uz panorama lift u centralnom holu zgrade). Savremen plan i program omogućava studentima studiranje po Bolonjskoj deklaraciji i priznatu diplomu sa zvanjima diplomiranog ekonomiste na studijama prvog nivoa, a master ekonomiste i master menadžera na studijama drugog nivoa.

Konkurs 2019/2020 – I upisni rok

Konkurs 2019/2020 septembar – II upisni rok

Konkurs 2019/2020 septembar – III upisni rok


AKREDITACIJA