slider1
MENADŽMENT I EKONOMIJA
Uključivanje u naučno-istraživačku aktivnost.
Implementacija naučnih saznanja kroz organizaciju praktičnih programa.
Profesionalna aktivnost kroz praksu.
slider2
ODLIČNI USLOVI
ODLIČNI USLOVI ZA RAD I STICANJE NOVIH ZNANJA.
Kreativno korišćenje savremene informacione i komunikacione tehnologije.
slider3
UPIS 2017/18.
Raspisan je konkurs za II upisni rok.
Podnošenje dokumenata od 14.09 do 27.09.2017. god.
slider4
SAVREMEN PLAN I PROGRAM
STUDIRANJE PO BOLONJSKOJ DEKLARACIJI, PRIZNATA DIPLOMA SA ZVANJIMA DIPLOMIRANOG EKONOMISTE I DIPLOMIRANOG MENADŽERA.
slider5
časopis ODITOR
Visoka škola za menadžment i ekonomiju je suizdavač vrhunskog nacionalnog časopisa.

Visoka škola za menadžment i ekonomiju

Prva akreditovana privatna samostalna visokoškolska ustanova sa sedištem u Kragujevcu.

Pristupite kroz link: Portal za studente

Visoka škola za menadžment i ekonomiju omogućava studentima studiranje po Bolonjskoj deklaraciji i diplomu diplomiranog ekonomiste, diplomu mastera menadžera bezbednosti i diplomu master ekonomiste.

Visoka škola za menadžment i ekonomiju – Kragujevac je prva privatna samostalna visokoškolska ustanova na prostoru Centralne Srbije na kojoj se izučavaju društvene nauke kroz akademske studijske programe.

Kvalitet ove ustanove garantuje nastavni kadar sa višegodišnjim iskustvom kako u naučnoistraživačkom radu tako i u oblasti biznisa.

Mogućnost sticanja vrhunskih znanja studenata obezbeđuju savremena nastavna sredstva, biblioteka koja obezbeđuje relevantnu literaturu kako domaću tako i stranu i prostor prilagođen uslovima studiranja (komforan nameštaj, dobra zvučna izolacija i klimatizacija prostorija uz panorama lift u centralnom holu zgrade).

Savremen plan i program omogućava studentima studiranje po Bolonjskoj deklaraciji i priznatu diplomu sa zvanjima diplomiranog ekonomiste i diplomiranog menadžera na studijama prvog nivoa, a master ekonomiste i master menadžera na studijama drugog nivoa.

Konkurs 2021/2022 – I upisni rok

Drage studentkinje i studenti,

Tokom boravka u zgradi Visoke skole za ekonomiju i menadzment obavezno je nošenje zaštitnih maski koje prekrivaju nos i usta. Pravilnim nošenjem maske štite sebe ali pre svega druge oko vas sa kojima stupate u kontakt.

Molimo vas da se pridržavate propisanih epidemioloških mera.

Uprava VSEM