Konkurs

Konkurs 2024/2025 – I upisni rok

ZA UPIS STUDENATA ZA ŠKOLSKU 2024/2025. GODINU – I upisni rok
Visoka škola za menadžment i ekonomiju upisuje:

Na osnovne akademske studije
Studijski program – Ekonomija, 240ESPB – 74 (sedamdesetčetiri) studenta
Na master akademske studije
Ekonomija – 60ESPB – 15 (petnaest) studenata
Računovodstvo i revizija – 60ESPB – 15 (petnaest) studenata
Odbrana – 60ESPB – 15 (petnaest) studenata

USLOVI UPISA
Pravo upisa na Osnovne akademske studije imaju svi kandidati sa završenom srednjom školom, kao i studenti drugih visokih škola i/ili fakulteta. Kandidati koji se upisuju na prvu godinu akademskih studija polažu prijemni ispit u formi testa Opšte informisanosti koji obuhvata literaturu iz predmeta osnovi ekonomije, poslovna ekonomija i računarstvo i informatika (detaljnije u priručniku za polaganje prijemnog ispita).
Kandidati koji konkurišu za upis na II, III ili IV godinu osnovnih akademskih sudija prilažu Uverenje i položenim ispitima visokoškolske ustanove sa koje se prepisuju.
Pravo na upis Master akademskih studija imaju svi kandidati koji su završili osnovne akademske studije i stekli 240ESPB.

CENA STUDIJA
Osnovne akademske studije – 1300 evra u dinarskoj protivvrednosti;
Master akademske studije – 1600 evra u dinarskoj protivvrednosti;
Master akademske studije za naše studente – 1400 evra u dinarskoj protivvrednosti (cena za studente koji su završili OAS na Visokoj školi za menadžment i ekonomiju).

DOKUMENTA POTREBNA ZA UPIS
Kandidati koji se upisuju na prvu godinu Osnovnih akademskih studija dostavljaju sledeća dokumenta:
1. Diplomu i svedočanstva o završenom srednjem obrazovanju
2. Izvod iz matične knjige rođenih
3. Uverenje o državljanstvu
4. Fotokopiju očitane lične karte
5. Tri (3) fotografije

Kandidati koji se upisuju na Master akademske studije dostavljaju sledeća dokumenta:
1. Diplomu o završenim Osnovnim akademskim studijama, sa 240ESPB
2. Izvod iz matične knjige rođenih i Uverenje o državljanstvu
3. Uverenje o državljanstvu
4. Fotokopiju očitane lične karte
5. Tri (3) fotografije

Dokumenta se dostavljaju u originalu ili kao overene fotokopije.

I KONKURSNI ROK
Prijavu na I konkurs, sa potrebnim dokumentima, kandidati podnose od 01.06.2024. god. do 15.06.2024. god. u Studentskoj službi – Visoke škole za menadžment i ekonomiju, Karađorđeva 52, Kragujevac

Postupak polaganja prijemnog ispita

Informacije: 063/80 32 551, 069/497 92 05 i 064/383 97 15