Raspored časova

Raspored časova za letnji semestar školske 2021/2022. godine:

STUDIJSKI PROGRAM EKONOMIJA, PRVA GODINA

PONEDELJAKUTORAKSREDAČETVRTAKPETAK
Osnovi statistike
09.00-12.00
(predavanja)
Amfiteatar 201
Uvod u menadžment
09.00-12.00
(predavanja)
Amfiteatar 101
Uvod u menadžment
09.00-12.00
(vežbe)
Amfiteatar 101
Engleski jezik 2
09.00-11.00
(predavanja)
Amfiteatar 201
Osnovi statistike
10.00-12.00
(vežbe)
Kabinet informatike
Ekonomika preduzeća
13.00-16.00
(predavanja)
Amfiteatar 101
Engleski jezik 2
13.00-15.00
(vežbe)
Amfiteatar 201
Ekonomika preduzeća
13.00-15.00
(vežbe)
Amfiteatar 101

STUDIJSKI PROGRAM EKONOMIJA, DRUGA GODINA

PONEDELJAKUTORAKSREDAČETVRTAKPETAK
Poslovno pravo
09.00-12.00
(predavanja)
Amfiteatar 101
Engleski jezik 4
09.00-12.00
(predavanja)
Amfiteatar 201
Ekonomska statistika
09.00-12.00
 (vežbe)
Kabinet informatike
Ekonomska statistika
09.00-11.00
(predavanja)
Amfiteatar 101
Finansijski menadžment
10.00-12.00
(vežbe)
Amfiteatar 101
Finansijski menadžment
13.00-16.00
(predavanja)
Amfiteatar 201
Engleski jezik 4
13.00-15.00
(vežbe)
Amfiteatar 201
Poslovno pravo
13.00-15.00
(vežbe)
Amfiteatar 201

STUDIJSKI PROGRAM EKONOMIJA, TREĆA GODINA

PONEDELJAKUTORAKSREDAČETVRTAKPETAK
Strategijski menadžment
09.00-11.00
(predavanja)
Učionica 301
Izborni predmet 4
10.00-12.00
(predavanja)
Učionica 202
Izborni predmet 4
10.00-12.00
(vežbe)
Učionica 202
Izborni predmet 3
10.00-12.00
(vežbe)
Učionica 301
Monetarna ekonomija
09.00-12.00
(predavanja)
Učionica 302
Monetarna ekonomija
11.00-13.00
(vežbe)
Učionica 302
Strategijski menadžment
12.00-15.00
(vežbe)
Amfiteatar 201
Izborni predmet 3
13.00-15.00
(predavanja)
Učionica 301

STUDIJSKI PROGRAM EKONOMIJA, ČETVRTA GODINA

PONEDELJAKUTORAKSREDAČETVRTAKPETAK
Poslovna analiza
09.00-12.00
(predavanja)
Učionica 302
Izborni predmet 7
10.00-12.00
(predavanja)
Učionica 301
Međunarodni menadžment i marketing
11.00-13.00
(vežbe)
Amfiteatar 201
Međunarodni menadžment i marketing
13.00-15.00
(predavanja)
Amfiteatar 101
Izborni predmet 7
13.00-15.00
(vežbe)
Učionica 302
Poslovna analiza
13.00-15.00
(vežbe)
Učionica 302

Raspored časova za letnji semestar školske 2021/2022. godine:

MASTER AKADEMSKE STUDIJE
STUDIJSKI PROGRAM – RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA

PONEDELJAKUTORAKSREDAČETVRTAKPETAK
Revizija
09.00-12.00
(predavanja)
sala 303
Revizija
09.00-12.00
(vežbe)
sala 303
Revizija
09.00-12.00
(vežbe)
sala 303
Revizija
12.00-15.00
(predavanja)
sala 303

Raspored časova za letnji semestar školske 2021/2022. godine:

MASTER AKADEMSKE STUDIJE
STUDIJSKI PROGRAM – ODBRANA

PONEDELJAKUTORAKSREDAČETVRTAKPETAK
Strategije nacionalne odbrane
09.00-12.00
(predavanja)
sala 303
Strategije nacionalne odbrane
09.00-12.00
(predavanja)
sala 303
Strategije nacionalne odbrane
09.00-12.00
(vežbe)
sala 303
Strategije nacionalne odbrane
09.00-12.00
(vežbe)
sala 303